Biljarten is op maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot - 12.00 uur. Contactpersoon is de heer W. Nijburg.


Creatief met verf is op dinsdagmorgen van

9.00 tot 11.30 uur.

Contactpersoon is Mevrouw C. Kamminga.


Schilderen is op maandagmiddag van

13.30 tot 16.00 uur.

Contactpersoon is Mevrouw G. Meuken.

@

Computeren beginners op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Computeren gevorderden van 15.15 tot 16.15 uur. Contactpersoon is de heer W. Vugteveen.

Gymnastiek is op woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur. Contactpersoon is Mevrouw M. Huizinga.

Jeu des Boules is op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Dit is een buitenactiviteit en hangt van de weersomstandigheden af of het door gaat. Contactpersoon is de heer J. Sonneveld.

Koersbal is (eens in de veertien dagen) op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. Contactpersoon is de Heer J. Drenth.

De leesclub is op donderdagmiddag op wisselende data. Contactpersoon is Mevrouw

E. Mulder.

Sjoelen is op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Contactpersoon is Mevrouw M. Dallinga.

Kaartjesmaken is op woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Contactpersoon is Mevrouw

B. Lolkema

De koffiemorgen is (eens in de veertien dagen) op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Contactpersonen zijn De dames Naaijer en Doorn

Nordic Walking is op woensdagmorgen vanaf 9.00 uur. Dit is een buitenactiviteit en hangt af van de weersomstandigheden. Contactpersoon is Mevrouw M. Boesaard.

Werelddansen is op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur. Contactpersoon is Mevrouw

IJ. Knapper.

De activiteiten; Computeren, Creatief met verf, Schilderen, Gymnastiek en Werelddansen worden begeleid door docenten.